SDH - Sedliště u Jimramova okres Ždár nad Sázavou kraj Vysočina

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

SDH

Sbor dobrovolných hasičů


Zdejší hasičský sbor byl založen roku 1894, jeho složení činilo 33 členů, z toho bylo 28 činných a 5 přispívajících. Velitelem byl zvolen Josef Groulík z č. 8, hostinský, starostou Josef Buřval, rolník z č. 1 a ten se tak stal zakládajícím členem s vkladem 50 zlatých. Vznik sboru byl motivován potřebou toho, že ve vesnici byl velký počet požárů stavení, která v té době bývala vesměs dřevěná. V roce 1920 zapálil blesk stodolu na č. 3, tehdy včas zasáhl místní hasičský sbor a Moravská slezská pojišťovna v Brně udělila peněžitou odměnu místnímu sboru a lidem.
40. výročí založení sboru, místní sbor oslavil v roce
1934. Zůvodu častých požárů byla v roce 1939 zakoupena motorová stříkačka, 100 m hadic a dvoják nákladem 25 145 Kč. Poté bylo také vystavěno hasičské skladiště.
Sbor až do dnešní podoby prošel mnoha změnami. V současné době sbor čítá asi 50 členů, včetně žen a dále mládežnické družstvo, jehož počet se průběžně mění. Nově, po ustavení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ sbor v roce 1990, znovu přijal název „Sbor dobrovolných hasičů“.
Ve dnech 15. - 17. července 1994 proběhly oslavy 100. výročí založení hasičského
sboru a oslava 110. výročí se uskutečnila dne 18. července 2004. Aby mohly proběhnout uvedené oslavy, uskutečnilo se zbudování areálu výletiště a jeho okolí v roce 1994, tento byl zbudován na obecním pozemku, zvaný „Obecnice“. Areál je dále využíván pro sportovní a další různé zábavné akce. Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky